Det Galaktiske Parti

 

Presenterer en meny over saker for allmenheten.

Skriv gjerne inn og formuler hvilken sak som er viktig.

Beskriv gjerne hvordan situasjonen oppfattes i dag, og hvordan du ser

for deg en bærekraftig og sann løsning. Ta gjerne med historiske synspunkter.