Det Galaktiske Parti : Torsion Field

 

I ordinær fysikk kjenner vi stoffer fra periodesystemet med forekomster av atomiske kombinasjoner enten Fast form ( 1 ), Flytende form ( 2 ) eller i form av Gass ( 3 ) . Konvensjonelle teorier dreier også i hovedsak om elektriske, magnetiske og gravitasjonsfelt fra stoffer. Den fjerde og femte tilstand av materie er Elementær Partikler, ione plasma ( 4 ) og Fysisk Vacuum ( 5 ), siden alle partikler er født ut av dette. Vacuum er potensiell skapende bakgrundsstoff for alle partikler. I tilstanden av vacuum finnes det felt av diskret energi, et såkalt "subtle energy field" som også kalles Torsion-Field eller "rotasjons-felt". Etter denne tilstanden kommer et nærmest energiløst felt som kalles Initial Torsion Field ( 6 ). Den siste tilstand som er hypotetisk fremlagt er den Absolutte Tomhet ( 7 ) og er den syvende tilstand av eksistens, og er temmelig vanskelig å forestille seg annet en organisering for tilblivelse.

 

Torsion Fields er i 5te tilstand og eksisterer i vacuum. Det er tre forskjellige typer felt i følge forsker Akimov Anatoly og Shipov Gennady Ivanovich. Et E-Felt, S-Felt og G-Felt. Hver bokstav representerer henholdsvis Elektrisk-Felt, Spin-Felt og Gravitasjons-Felt. Disse feltene benytter ikke de kjente matematiske modellene fra klassisk gravitasjon og elektriske felt. Torsion energi er en distinkt og annerledes type energi som ikke er dekket eller forstått av ordinær fysikk og matematikk, denne type energi er derfor ikke inkludert i standard utdanning.

 

Torsion generatorer kan skape skjold mot elektromagnetisk stråling og fortsatt formidle torsion-energi utenfor skjoldet. Torsion energi kan skrus av og på, som konvensjonelle elektriske maskiner, for kommunikasjons hensikter. Torsion-Field energi utsondinger kan reise 109 ganger lysets hastighet. Torsion Fields kan blande seg med laser energi, ved å endre frekvens på det fokuserte lyset. Torsion Field energi kan endre biologiske prosesser. Bestemte bio-molekyler tiltrer som superledere og biologiske systemer synes å tillate ikke-lokale men globale egenskaper, som er konsistent med deres evne til å fungere på et quantum nivå. Det later til en indre quantum-field i biologiske systemer, men dette er ikke tilrettelagt kunnskap. Det Galaktiske Parti ønsker en innsikt i dette for å kunne bekrefte, eller avkrefte om det er noen nytte i dette.

 

I tillegg har Torsion Fields på virkning på gravitasjon og kan tillate anti -gravitasjon. Endre lednings evne i metaller ved å varme dem opp eller kjølne dem ned. Forandre egenskaper i kvarts krystaller. Forbedre biologisk disharmoniske kreftsvulster, til friskt vev. Ifølge forskeren A.Akimov kan Torsion Fields i kombinasjon med konvensjonell forståelse av elektrisk, magnetisk og gravitasjons felt kunne danne grunnlag for en forenet felt teori "Unified-Field-Theory". En slik teori vil kunne utvide vår forstand av vitenskap ved å inkludere det ubevisste og menneskets bevissthet.

 

Den sjette tilstanden Initial Torsion Field ( 6 ) fungerer på et holografisk nivå. Det betyr at de er overalt ganske jevnt fordelt over hele den universale strataen. På alle punkter av Space-Time på en gang, de er ikke distribuert som energi slik som elektromagnetisk stråling eller partikler med spesifikk ladning. Hva dette medfører er at hvis informasjon er på ett sted i universet, kan man bryte hologrammet og få informasjonen fra et hvilket som helst punkt i universet, til enhvilken som helst tid. Det vil være brokete og lite skarpt, men teoretisk mulig. Like mulig som å finne en lengde og en bredde ( katet*katet ) på et areal ved å kjenne dens hypotenus.

Journal of New Energy Vol 3. 2/3. 1998