Det Galaktiske Parti : Tagging og Grafitti

 

Tagging er et urbant problem med røtter i det rurale som å merke sitt navn i trær med lommekniv, og i krakken på kiosken. Mennesket har et behov for å gjøre seg bemerket og husket på sine særegne måter. Samfunnsproblemet tagging slik det arter seg med tusjing og spraying på offentlige vegger og især på sporveienes vogntog. Etterlater seg for mange uforstående og kryptiske levninger som ikke akkurat vitner om estetisk ryddighet. Om dette er noe slags asfalt jungel telegrafi er ennå et mysterium.

 

Det Galaktiske Parti vedkjenner grunnlaget til å utfolde seg i et bysamfunn som i andre samfunn. Hva er forskjellig fra tagging og klassisk formgivning ? Klassisk formgivning bruker farge flater og beskrivende form, og forholder seg til et format. Men tagging i motsetning til grafitti, og felles forstand, oppleves tagging som et hastverksarbeid og vitner om barnestreker. Tagging får ikke generell støtte, fordi det er ikke vakkert nok. Er det en aksjon mot bysamfunnet, rådes man å flytte til skogen.

 

Det Galaktiske Parti ønsker å imøtekomme urbane formgivere med et sett av regler for samarbeid. Så sant verket passer estetisk inn i arkitekturen og har et budskap, og ikke er av obskøn art. Verket bør benytter et format. Huseier kan kan selv påsette forbud på sin eiendom. Det Galaktiske Parti kan ikke se hvordan en bokstav eller fire kråketegn i et hjørne på en tunnellundergang skal oppfylle disse kravene, og ber utøverne øve på papirblokk og komme tilbake når de har reell formsans å offentliggjøre.