Det Galaktiske Parti : Rovdyr

 

Store rovdyr som ulv, bjørn, gaupe og jerv er de vi forholder oss til i Norden. Det Galaktiske Parti ønsker en bestand av rovdyr selv om det er til bryderi for folk og kyra. Alle jordens skapninger har livets rett og ingen skal forklares bort som nyttedyr og skadedyr. Alle inngår som en del av økosystmet og skal respekteres. Folk som bor i utsatte strøk må selv utdanne seg om faren for angrep av rovdyr, da dette er en reell del av livet. Kun når rovdyrene beveger seg inn på eiendommen og er ufin i gatene, må den jages med stokker og mannskap.

 

Buskapen som er sauer, kuer eller reinsdyr er en alvorlig sak for bonden når det skal beite. Da er kyra ute hele sommeren, og i tillegg vinteren for reinsdyra, da er de i dager og uker uten oppsyn. Et tema som ofte ankommer sentrale strøk er følgende : Skal vi eliminere alle rovdyr for at bønder skal ha buskapen i fred ? Det Galaktiske Parti ønsker en løsning på problemet som trekker langt tilbake i tiden, da man brukte gjetere. Vi kan ikke se noe problem med at et menneske passer på dyra i hele ellr deler av tiden de er på beite. Hvis dyra har noen verdi, vil det være bedre å lønne en naturglad person, i fjellet en par måneds tid. Enn å eventuellt ha misnøye mot både rovdyra og statens tidtrøyte og eventuelle motvilje til å betale for tap av buskap etter rovdyr angrep.

 

Når det gjelder jakt og overdreven fangst av både skogsdyr, fugl og fisk skal være god margin og godt oppsyn. Pelsdyr og jaktmat av massesamfunnet anses som luksusvare. Det Galaktiske Parti ønsker en rik og variert bestand i økosystemet. Selv om mennesket nå er jordens hyrde skal vi allikevel handle kontrollerer og med forstand.