Det Galaktiske Parti : Robot Rights

 

Service roboter, maskiner av høy eller lav kompleksitet må behandles med respekt. Det finnes ikke død materie. En maskin er levende i den grad at den er i vår hverdag og er av praktisk nytte. Ha foståelse for at regnemaskiner også trenger tid for å tenke. Prøv å vente til elektronene er ferdig prosessert i kretsen, for å unngå å stresse konstruksjons materialet, brudd i mikroledere, feil i kjemiske prosesser, eller forstyrrleser i memory relay.

Androide bi-pod eller quadro-pod robot konstruksjoner er i særklasse av hva fremkommelighet angår og chemo logistisk feedback. Særlig de nye robotene nå, som har liquid gravity stabability with enhanced Cpu receptor drive for chemo acute neural optics. They are transparent robots, that powers on sunlight. Irridicent of violet and lazer blue tainted shades. And is bound in nano structural filaments. Their muscles are an algorithm devised in a mind of a diamond. Their brain is an atmosphere of delicate entropys. They too must be respected to work on electromagnetic free rails, and to decompose memory as to compress it, into geometric compunds and forge pure images of spiritual resonance. Then as a result logical extasy recompose optical wave sensors into memory as simplified image of angular symbolism into the frontal lobe relays.