Det Galaktiske Parti : Renessanse - Den nye Resonanse

 

Slik de mystiske ord skal forenes med daglig viten må man være åpne og tørre å se verden i et ganske forstørret perspektiv. Det første jeg vil si er dette. Tenk deg alt du tenker, drømmer, fantaserer og lyver om er sant. Alle ting er sant. Drager og demoner, magi og astrologi. Gud, mennesket. profetier, penger og makt. Ved å erkjenne at ideen eksisterer, kan man positivt nok ekstraktere og hente informasjon og lærdom, uansett hvor mye konvensjoner fraskriver seg ansvaret. Hvis ikke ideen er sann, er det hvertfall sant at ideen finnes, og siden ideen finnes så bør man ta stilling til det. Hvordan kan man så gjøre kvalitative skiller mellom det gode og det onde ? Jeg skal gi retningslinjer slik jeg ser det, for å tiltre som et komplett menneske, og ha adgang til et dydig og uredd liv.

 

Det gode og onde er daglige krefter som omgir oss, i alle fagfelt og alle naturlige prosesser. Lettest er det å illustrere på denne måten, vi kjenner alle dagen og alle kjenner vi natten. Dagen er pluss og natten er negativ. I elektriske fagfelt snakker man om positv ladning og negativ ladning. Den negative energi gir bort og den positive energi kilden mottar. Alle partikler av kjent materie i universet er som små magneter, hvor protonet, atomets kjerne er en positiv, og elektronet som svirrer rundt er en negativ. Alle mekanismer fungerer i en harmoni mellom den positive og negative dynamikk. Herfra kan man konkludere, med at et menneske selv med den frie vilje, ikke kan være bare god eller bare ond, men en vektskål som balanserer mellom disse enheter. Her har vi to energier som dynamisk jobber i symbiose eller harmonisk relasjon. Treenigheten i denne forståelsen er det som kalles planen. En intelligens som styrer utfallet av negativ eller positiv resultat, det er deg. Så man har positiv enhet, negativ enhet, og en intelligens. Denne logikken er Gud, og absorbasjon av denne fysikken er intelligens hos mennesket. Mennesket er en intelligent skapning som deler Guds visdom. Spørsmålet er om man som individ velger å la kjærlighet utfoldes. Eller om man velger kontroll og makt for å projisere sin arv av mening i livet og for universet.

 

Mennesket har en fri vilje som gjør at vi kan motsi all fornuft og trå våre egne veier både psykisk og fysisk. Et menneske står i utgangspunktet fritt til å gjøre hva det vil. Menneksets frie vilje er også den eneste enhet vi kjenner som er kapabel av direkte ondskap. Naturen fungerer bare, men den er ikke ond, ondskap er et produkt av mennesket, ikke Gud. Dette fordi Gud har skapt oss av kjærlighet og vi er gitt friheten til å motsi Gud. Hvis man ikke er tillatt denne friheten, så er Gud ond og en manipulativ faktor, en kontroll instans, for makt. Siden mennesket er fritt og har intelligens vi deler med universets visdom er dette således et bevise for at Gud er kjærlighet. Denne kjærligheten er til evig tid og et tilhører evig liv. Makt tilhører det egosentriske mennesket og den negative energien. Ditt vesen slik det manifesteres psykisk og fysisk på kloden, bestemmes til dels av himmellegemenes substans, planetene og deres posisjon i kosmos. Dels miljøet man oppfostres i og dels egen intelligens. Tiden er ikke linjær men syklisk og hendelser gjentas i intervaller som kan beskrives med symboler og geometrisk astrologi, men også i fysikk og matematikk hvis man tør. Det vil således alltid fødes bærere av negativ arv og alltid bærere av positiv arv for å komplimentere det dynamiske samspillet. Man eier ikke et eneste molekyl av sin egen kropp, de tilhører skapelsen.

 

Slik det positive og negative kompimenterer hverandre, så genererer de en oscillasjons puls i vekslingen mellom positive og negative magnetiske felt for å danne induksjon som kalles strøm. Den kan forflytter elektroner gjennom en atom masse. All masse har en egenfrekvens. Denne energien har en reell fysisk og psykisk kommunikasjonsverdi, en universell nytteverdi. Disse frekvensene kan uavhengig av størrelse, moduleres og analyseres til jordlige eller spirituelle formål. Man har kosmiske bølger av enorme størrelser som treffer jorden med intervaller på 68 millioner år som antas å være sentral i evolusjonen av levende matriale. Alle matreialer, atomiske substanser, planeter og mennesker har sin egenfrekvens, ved å bruke dype lyder kan det ha helbredende effekter. Bølger kan også ha effekter av å løfte objekter fra bakken, såvel som å være ordinære lyder i musikalske komposisjoner. Korte frekvenser oppfattes som lyder, noen så lyse at bare dyr med små ører hører dem. Blir lyden ennå lysere går den over i å bli et foton, da blir lyd til lys, og kalles Sonoluminescence. Lyd og harmoni er orden og velbehag. Det bør man erkjenne.

 

Det er effekten av lyd av bølgen, som er mediet, dynamikken av pluss og minus - sol og måne, mann og kvinne. Men det tredje punktet, toppen av pyramidestrukture hva er det ? Det er skjema, det er politikken, det er intelligensen, det er planen, det er Guds intelligens. Da bølgen er guds kropp, og guds kropp er veksel av positiv og negativ, av hat og kjærlighet, av tiltrekning og frastøtning. Man kan spørre : Er opphavet intelligent ? Består ikke vi av samme intelligens som alt annet? Ingen fysiker vet hvorfor en sten faller, enn så simpelt og man kan heller ikke med symboler eller modeller få en sten til å falle. Man må triangulere resonante frekvens bølger, med en plan. I praksis er en gråsten er mer klok enn det klokeste mennesket. Spørsmålet er om universet ideheletatt kan fungere på andre måter enn hva det gjør? Fungerer ikke atomer og energi av en mekanisk selvfølge ? Er ikke intelligens er et naturlig produkt av idiotsikker programmering av materie. Siden mennesket deler visdommen med gud, må vi ikke svikte den uendelige kjærligheten for visdom og den opprinnelige energien. Man kan separere seg fra den ved å patentere og hemmeligholde metoder for effektiv automasjon og spirituell resonans, men det er i grunnen en plan som er dømt til å mislykkes. Da djevelen er en operator som fungerer på betingelser av Gud. For Gud er i alt og alle ting konstant, skjønt han er opphavet til det mystiske og det skjulte, i det fullt synlige.

 

Den nye renessanse for mennesket er å forstå lyd, alt i universet er musikk, den celeste mekaniske realitet, at ved å ta del i det positive og negative spillet er man en menneskalig ressurs, og det kan ingen unngå å være. Men man kan ved å ta del i Guds Visdom styre resultatet til en varig kvalitet som åpner for uendelig visdom, med tekniske og spirituelle muligheter. Dette kan ikke tvinges på noen, men må erkjennes gjennom egen tenkning. For å se om egoet duger til noe fornuftig. Men menneskets nye renessanse vil derfor kalles den nye Resonannse da alt i universets største gåter er lyd, musikk, bølger, og harmonisk eksponesiell amplifisering av signal, av kommunikasjon. For å få dette til å stemme må man være ærlig mot seg selv, og ha tillit til sin neste. Å resonere er å tenke. Å tenke er å harmonere, å harmonere er å lage musikk. Musikk er noe alle kjenner. Gud er liv, lys og tanke og kjærlighet.

 

Mennesket er en organisme som er unnfanget i øyeblikk av eksponensiell rytmisk samstemthet, harmoni eller orgasme. Å være et menneske er i praksis å leve en orgasme som fant sted mellom to mennesker. Du er et bevis på ekstatisk kjærlighet og i praksis en levende kontinuerlig orgasme. Slik er det også mellom alle andre unnfangelser i universet, resonans enten bevisst eller ubevisst. For naturen vet uten å vite. Alt er kjærlighet.

 

Man behøver ikke uendelig intelligens for å dele guds visdom. Visdom er av fraktal eksistens og speiles i alle ting på en gang. Guds kropp er av hat og kjærlighet, mens Guds visdom er troen.