Det Galaktiske Parti : Religion

 

Det Galaktiske Parti er for full religions frihet, og tillater alle former for tro og overtro. I de hensikt at menneset skal vokse og gro selvstendig. Man kan ikke nekte et menneske s menigsfulle søken etter fruktbar relasjon, men med denne frihet kommer et ansvar. Det ansvarligger i det faktum at når troen går fra det metafysisk ide til blir fysisk makt, kan man ilegge sanksjoner hvis hensiktsmessig. Religiøs tro er ikke en metode for galskap, tvang eller mishandling. Man har ikke lov å skade andre personer med sin gudstro.

 

Man tillates å bruke hvilken religiøs skrift man ønsker, for å oppnå religiøs resonans. Man står fritt til å velge profet og metode for religiøs opplevelse. Det Galaktiske Parti har kun en tro som respekterer dem alle. Det er - om du kommer i kjærlighet, eller om du kommer med hat. Er man i tvil kan man spekulere i hva som er best i lengden.

 

Universet er en bevissthet og den bevisstheten er kjærlighet. I naturen finnes ikke ondskap, men det kan oppstå i menneskets evne til frie vilje. Hodet og hjertet er som positive og negative polariteter, i en evig dynamisk kamp. Håpet er å oppnå en økt harmonisk forbindelse mellom hjertet og hodet. Slik at mennesket eksponensielt kan skape en konstruktiv fremtid for seg selv og for samfunnet, samt klodene vi skal leve på.

 

Alle individ på kloden har sit unike bilde på hva Guddom er, og man oppfordres til å undersøke hva som er sin religiøse gjenklang og spirituelle veiledning. Spiritualitet åpenbarer seg alle nivåer av tilstedeværelse, i kunst og musikk, partikkelfysikk og metafysikk, astrologi og i våken tilstand. Hvis man er villig, ser man guddom i alle ting.

 

Vi ønsker et system som gjør at den person som er tilknyttet foreldrenes religiøse system, fortsetter i den religiøse arven. Vi respekterer en ryddighet i fundamentale trosretninger. Slik at man føler en tilhørighet og tradisjon med sin slektslinje. Når religiøse ekteskap blandes, må det avtales hvem retning som blir barnets gjeldende. Når man dør skal det følges de regler som ble tegnet ved fødsel, så sant ikke andre modifikasjoner er gjort i offentlighet.