Det Galaktiske Parti : Reinkarnasjon

 

Det later til at alle levende vesen som manifestereres med den spirituell livskraft, i sannheten er en bærer av en geomtrisk energi i form av en spesifikk symbolsk og fysisk funksjonell arv. Om han eller hun er født som et menneske, en plante eller et dyr, spiller ingen rolle da planetenes posisjon i forhold til hverandre, og deres molekylære komposisjon gir en instruks om metafysisk lærdom fra det astrale plan.

 

I et sirkulært system der kloder roterer fra lys til skygge, og i kombinasjon med andre kosmiske konsentrasjoner, besitter alle atom, molekyler og planeter elektromagnetisk polaritet. De spektrale egenskaper tiltrekkes av fotonet og sirkulerer i tetnings felt i resonante baner rundt solen.. Soler i midten harde planeter innerst og gassplaneter utover. De spirale sentrifugale krefter i en galaktisk dannelse er for å filtrere molekylenes tyngde og ordne passende variasjoner i tilhørende planeter. Siden protonet og elektroner er bærerer av elektromagnetisk kraft W+- Boson, må det forstås at denne kraften fortsatt har påvirkning selv om det er på størrelse med kloder.

 

Det Galaktiske Parti ønsker å benytte et slikt system for menneskelig utvikling. Ved å lage et HoloMatrix som kartlegger personers arv og astrale egenskaper. Det skal ikke tvinges på noen, men kan fungere som et bakteppe hvis personen skulle ha interesse av det. Denne funksjonen kan brukes jobbsøknader og medisinsk analyse. Programmet skal være en representasjon av planetene i solsystemet slik det er ut, og mulighet for å kalkulere astral geometri.

AstroMatrix

Det Galaktiske Parti er i realiteten ikke opptatt av om egoet. Men retter fokus mot den geometriske energien i universet. Deretter velge en positiv veg, og krystallisere kvalitative geometriksk funksjoner inn i sjelsmatriale. Sjelens form modifiseres på jorden, den kan renses eller kompliseres og muligens forurenses, gjennom et menneskelig liv. Atomer og kropper er harmonisk energi som kan sammenliknes med musikk. Det er denne harmonien som resonerer i forskjellige oktaver gjennom planetarisk geometri.

 

Mange blir født på samme tid på jordkloden og ellers i universet og hva er den store forskjellen på nå og da, kan man spørre. Man kan også spørre hva er vitsen når det bare gjelder noen få meter eller timer i en eksakt posisjon på en eksakt tid. Hvis man står i veien for en lysstråle ser man den direkte, har man et tre i foran ser man kun de resterende fotonene rundt treet, og skyggen treffer øynene. Ingen er født på eksakt samme tid og eksakt samme sted, så hvorfor finnes dobbelt gjenger ?

 

Problemer som kan oppstå, er om en geometrisk reinkarnasjons arv gjentas så fort at personen ikke rekker å omkomme, før han blir født på ny. Møter han segselv i døren ? Dette er teoretisk mulig da det ikke er personen som gjenfødes, men den geometriske arv. Å vente på planetenes orbitale baner og gjentakelsen av en spesiell konstellasjon kan drøye i hundervis av år. Om tvillinger deler geometrisk sjel, vil i teorien være sant, men de er allikevel ikke samme person, selv om de resonerer på samme sjelelig geometrisk frekvens. Hvert individ kan modulere sjelen ved fritt valg. Dyr og planter fødes i store hopetall. Hunder har opptil 7 i hvert kull med samme foreldre og samme plassering, disse vil også dele tilsynelatende samme geometriske arv, men ha sin individuelle biologiske utvikling. Froske yngel som er posisjonert på relativt samme sted på en halv kubikk meter i antall av tusner, vil også bære preg av geometrisk likhet.