Det Galaktiske Parti : Prostitusjon

 

Det galaktiske parti har som formål å forebygge rekruttering til prostitusjon. Vi ønsker også et konkret opplegg for folk som ønsker seg ut av bransjen. Prostitusjon er en form som alltid er tilstede i et samfunn, sexualitet er ikke en svulst som kan opereres ut med politisk vilje. DGP ønsker å gi et tilbud til operative i bransjen om å føre bokverk og tilrettelegge for innsyn i omsetningen.

 

Staten får ved legalisering oversikt over bredden i interessefeltet, et kontrollert nettverk av involverte personer og organisasjoner. En helsemessig oversikt, og en nødvendig beskatning av tjenesten som i alle andre salg av tjenester. Staten vil gi løyve til såkalte Lysthus eller Bordeller å følge opp direktiv fra staten. Ved å etterfølge disse kravene kan man med større treffsikkerhet skille mellom useriøse aktører som jobber utfra nød og uskikkelige grunner fra de som har intelligens i faget. Den psykologiske spenningen i sexuell angst vil bli normaliser, og et tilløp for glede, for de som ikke har frivillige. De Lysthus som er organisert seg og følger direktiv om renslighet og kvalitet vil få normal beskyttelse som like borgere. De prostituerte som ikke er legitimt knyttet til løyvet, vil bli forflyttet.

 

Grunnen til at Det Galaktiske Parti velger denne strategien er for å leve opp til det transparente samfunn, der alle har innsikt og respekt for hverandres yreksvalg. I tillegg få bukt med menneskehandel, narkotika, våpensalg, sosial dumping, tvang, mishandling og andre problemer som denne typen bedrifter ofte assosieres med. De problemene som ikke har navnet prosititusjon er heller ikke relatert til prostitusjon, da de refererer til sitt navn og sin organisasjon. Våpenhandel er ikke ekvivalent med prostitusjon og narkotika. De organisasjoner som knytter seg til løyvet vil i praksis ikke by på noen forandring, annet enn at de nå er lovlige. De må betale skatt og får politibeskyttelse.