Det Galaktiske Parti : Overbefolkning

 

Befolkningen står i forhold til planetens bæreevne, og når 10 % av verdens befolkning forbruker 90 %, sier det seg selv at noen må kutte forbruket og ta ansvar, det er du som leser dette ! Kloden er en begrenset fornybar ressurs. På de siste 2000 år bærer kloden preg av vår tilstedeværelse, på godt og vondt. Det Galaktiske Parti ønsker å påvirke ved å foreslå økt utdanning og global forstand. Det sies at i utkantstrøk er det fordelaktig med fler barn for å sikre familien. I utdannede nettverk, er befruktning sett på som en funksjon av velstand og medfører regulering.

Fornyelse av kunnskap

 

DGP ønsker at hvert land tar sitt ansvar og behandler sin befolkning på klok og rettfredig måte. Ved å motta en stemmeseddel fra et menneske, mottar man således et verdipapir. Dette verdipapiret må gå hånd i hånd med ledelsens styringsevne, naturens bærekraft og internasjonale samtaler.

Populasjon og forurensing