Det Galaktiske Parti : Oppdrettsnæring for Fisk

Artikkel Aften

Stortingets Høring

Fisken slik den er produsert av naturen fremstår som et luksusprodukt. Naturen gir oss dette gratis, og det er vårt ansvar og stolthet å forvalte. Oppdrettsinnehaver har som ansvar å pleie arten, og gi et signal om forståelse for bio mangfoldet. Det må foreligge lisensiering av driften, slik at det ikke blir en pirat kultur. Når bransjen viser tydelige tegn til ambivalent forhold til regelverket, folkeopinionen og kjemisk næringslovgivning. Så sant følgende kriterier ikke kan tilfredstilles, ønsker vi et total forbud av oppdretts fisk. Det Galaktiske Parti gir rettigheter til dyrene, som likestilles alt biologisk liv. Praktiske problemer i fiske oppdrett er følgende :

 

1. Foring - Fiskemel
2. Parasitter og sykdommer
3. Sikring av rømningsfisk
4. Mutasjoner

 

1. Det Galaktiske Parti mener at oppdretteren må dokumentere fiskemelets kvalitet og dets opphav. Grunnen til dette er at dette fiskemelet er i værste fall kjøpt billig fra utviklingsland, som tråler sine egne havområder av biologisk materie for å fòre Norsk fisk. Det er viktig at fisken får dette melet som er av Omega-3 kvalitet, for å ha en sunn effekt. Fores den med annet, mistenkes det at den får misdannelser. Det sies at 2,5 Kg fòring resulterer i 1 Kg ekslusivt fiskekjøtt.

 

2. Infeksjoner og sykdommer oppstår raskest i tette miljø, uten særlig bevegelighet eller mulighet for renslighet. Forslag til nytenkning av større basseng for lik mengde fisk. At fisken får to basseng, et forings basseng og ett svømmebasseng. For å minske effekten av at den svømmer i dødt vann, og får næringsrik tilstrømning av naturlige partikler i vannet. En dialog og samkjøring med regulerte vassdrag, El-verk og kraftstasjoner. Man må søke til at produktet er til fordel for omgivelsene, ikke bare økonomisk gevinst, eller konsum kulturen.

 

Naturviternes Debatt Bergen 14.05.2009

 

3. Fisken skal ha dobbelt sikredede nett. Ett rundt fiske stimen, og ett lenger ut som favner hele det aktuelle området. Vi ønsker bedre kvalitet på fiskenettet rundt fisken, slik at annen fisk ikke angriper fra utsiden og ødelegger nettet. En fisk bør ha minst en kubikk meter i reelt rom.

 

4. Deformasjon og genefeil er et tilfelle i alle arter, men særlig synlig under isolerte forhold, og et signal om at forvalteren driver ukritisk oppdrett. DGP fremmer mistillit til næringen og krever svar på om fisken har blitt foret med annet enn fiskemel, som kan ha bidratt til mutasjon.

 

Mennesker liker å se bort viktigheten av dyrenes psykologi og helse, for å rettferdiggjøre sin ignoranse. Det sies at fiske ikke føler smerte, at hunder knapt kan se, at en ku ikke kan tenke og at gresshopper er skadedyr. Men det sier mer om nivået på iaktagelse fra mennesket, og vitner om lite psykologisk innsikt og om økobalansen.