Det Galaktiske Parti : New World Order

 

De fleste mennesker i et samfunn lever i en forestilling, der deres sivile rettigheter beskytter dem, når man følger loven og oppfører seg. Denne illusjonen gjelder i alle vestlige og regulerte land. Men samfunnet er også en kriger. Under huden på enhver regjering, finnes en nerve. Denne nerven har en kropp, og en sjel. Denne tilstanden er en annen og underliggende form som opererer på andre premisser av demokrati. For å sikre makt og effektiv pengestrøm til den offisielle styringsmakten. Underregjeringen fungerer som sikring, eller dobbelt bunn. Spørsmålet er om du som individ, er viktig nok å spare på, når alt kommer til alt.

 

Alle menneskelige valg kan overvåkes og summeres til både positive og negative resultat. I beste fall kan man overvåke krimienelle og etterlyste mennesker. For å bringe rett, til de som har begått urett. Denne overvåkningen har sin pris, og kan lett misbrukes for å analysere hvert skritt, det frie mennesket foretar seg. Mobiltelefon, internett, shoppig mønster, venner og vaner kan inspiseres med letthet om du er interessant. Det viser seg at ingen er uskyldige når feil person styrer loven.

 

Å ha en sikker stat, med generelle interesser er vel og bra. Men fra det øyeblikk det går på bekostning av jordkloden, og moralske forhold til menneskerett, må dette spillet belyses. For det er folket som betaler regningen, med sitt eget blod, sine arbeidstimer og sine sparepenger. For at de usynlige skal lede menneske hopen inn i slaveri, gjeld og selvforakt. Gjennom erobring av land, gjennom finanskriser, gjennom penge utlåning til begge sider av stridende part, med aksjoner som 9/11 world trade center er de tydeligste eksempler på denne type aktivitet. Private sikkerhetsselskap som Blackwater, Total Intelligence fungerer som rebeller fra motstander siden og liv reddere fra allierete siden, dobbeltmoral. Studer gjerne deres taktikk og metoder, men vær varsom. Hensikten er å bryte moralen ned, for så å fremstå som en hjelpende hånd i nøden. I det øyblikk har du solgt din sjel, og man er fortapt. Lær av dette og ikke la det skje igjen.

 

For å motvirke disse elitære krefter kreves mot og fryktløshet. Frykt ikke for at ditt liv plutselig får en mening, og et medfølgende ansvar. Velg ikke å være en slave for sedler, men en mester av din egen kreativitet.