Det Galaktiske Parti : Mobil vogn Slakteri

Mobilt Slakteri

Dyre Etikk

Dyrevelferdsmessig er det totalt bedre å snu transportkjeden, slik at levende dyr slaktes på gården og slakteskrotten fraktes til bearbeiding. Mobile slakterier er en spesialbil som kommer på gården for å avlive dyrene så de slipper å transporteres levende til slakteriet. Transport av levende dyr påfører dyrene stress i større og mindre grad. Stressede dyr gir dessuten dårligere kjøttkvalitet.

En fordel i økologisk drift. Man opprettholder lokal slakter tradisjonen og håndtverk. Alle operatører i bransjen må dokumenter dyre vern.

Sterke Scener

På denne måten kan man forsikre seg at dyrene ikke blir mishandlet i masse slakt .