Det Galaktiske Parti : Mobbing

 

Alle opplever vi negativ bemerkning fra andre. Mobbing er å fremheve usikkerhet på bekostning av andre. Det kan også være uttrykk for unik beundring. Prøv først å ta til deg skjerpelsene og lær deg å bruke ordene i direkte motvekt som de er sagt. Å formulere slik at mobberen fremstår som en større tulling etter at du har svart. Bruk negative egenskaper på en positiv måte. Øv inn setninger fra når man taper diskusjonen.

 

Mobbing på utseende, atferd og om man kommer fra et annet sted. Gå i omveg rundt plageren, og ikke engang se i deres retning. Vær opptatt, og svar til slutt hvis spurt. Hva er problemet, har du problemer du selv ikke kan løse ? Det er streng læring, men alle møter vi lik motstand gjennom livet.

 

Eksempel : Det er en feil her, den er det antakelig du som har gjort. Siden du alltid gjør feil. Svar, er jeg den eneste her ? For alt jeg vet var det deg. Siden det ikke kan bevises. Du lovet å være her Kl. 9 og nå er den 5 over. Kan jeg ikke stole på deg ? Svar, skyld ikke på meg for ditt lettsindige troskap... Oi, se hvem som hermer etter hvem. Svar, ja jeg er en gjenganger, som spiser deg når du sover. Er du feig ? Tør du ikke slå tilbake, når jeg slår deg . Svar, å slå er for kriminelle mennesker.

 

Å mynte verdien av ordene i motangrep er modig og lovlig. Skjønt i denne dynamikken må man alltid fokusere på ordene og ikke miste hodet og bli aggresiv, for enhver pris. Da taper begge, og andre regler gjelder. Bruk humor og le av det absurde. Latteren forlenger livet.