Det Galaktiske Parti : Likestilling

 

Likestilling er en selvfølge når man stemmer Det Galaktiske Parti. Integrert borger uansett religion, nasjonalitet eller skal samme regler for menneskerettigheter gjelde. Rettigheter til lik lønn for likt arbeide. Rett til grunnskole og høyere utdanning. Rett til å stemme og retten til å uttrykke sin personlige mening offentlig. Rett på beskyttelse av offentlig instans. Staten og loven den pålegger befolkningen skal ikke favorisere kjønn eller nasjonalitet, religion eller legning ved brudd på dets konvensjoner.

 

Det Galaktiske Parti ønsker allikevel en langsgående inndeling av befolkningen, basert på alder, en tre deling. Barn som begår lovbrudd, skal ikke straffes som en voksen eller ungdom. En ungdom skal ikke straffes som en voksen eller et barn. Og en voksen skal ikke straffes som et barn eller en ungdom. Grunnen til dette er at menneskets liv er langt og det går gjennom ulike faser av utvikling. Som barn er man opptatt av undringen og lærer ved å feile, under rettledning av naturen og foreldrene. Man straffer ikke et barn slik man straffer en ungdom, hvis tegner med fettstifter på familie portrettet fra 1850 av tippoldefar.

 

En ungdom derimot, har et bestemt ønske om å definere en ny verden, ved å fjerne seg fra den trygge omsorgen til foreldrene. Den verden foreldrene til enormt besvær har konstruert. Enten med symbolsk eller med tilløp av fysiske virkemidler er det en kjensgjerning at ungdommen av biomekanisk konstant motsetter seg foreldresystemet. En ungdom som ut fra sitt revolusjonære raseri, skal ikke straffes mildt som et barn eller like hardt som en voksen da det er i hans kvisete natur, å føle avsky mot det trygge og etablerte. Denne tilstanden regnes for et ønske om reell livserfaring og bør verdsettes, av samfunnet som et sunnhetstegn. Selv det kan medføre skader og eventuelle problemer som følger som skygger resten av livet.

 

Ved aldringens inntog dannes etterhvert et bilde av forstand. Denne forstande kan bare matrialiseres ved førstegrads kontakt av reell livserfaring. Slik mennesket bør leve, er dydig og eksperimenterende, til hensikt av å forstå forstanden. I håp om at solid moral og visdom vil matrialisere en sann kjærlighet til livet og menneskene rundt deg. Den voksne person stilles således store krav til resonans og bredde. Den voksne straffes således hardest ved brudd på konvensjoner. Det Galaktiske Parti ønsker fokus på straffesaker som vold, drap, tyveri eller skade på eiendom.

 

Det Galaktiske Parti ønsker også at familie livet skal ha fordeler og verdsettes mest. Vi ønkser ikke at folk skal isolere seg og leve alene. Hvis man er uten familie bør man bo i et kollektivt nettverk av stimulerende sjeler, for å nå eksponensiell utvikling. Uansett har man krav på tid alene og tid for sinnsro og konsntrasjon. Selv om vi oppfordrer til liv i aktivitet med andre ønsker vi ikke å straffe folk som i perioder velger et soletært liv.