Det Galaktiske Parti : Skrive og Lese

 

Det er lett å bli sett på, hvis man ikke

til enhver tid leser i riktig tempo.

Ta deg tid til å tenke ordene.

Å formulere i hjernen, er første skritt.

Bruk pusten og tenk

ordene og gi dem form.


Ordene er "dra" ord - eller "sprette" ord.
En Ball - Spretter
Og i Tøy - Drar du

Tøøøøøøøøy og Bøøøøøøøøøy

Baller og Sprettert.

Sprette ord med dobbel konsonant

Hugge - Huuuuge, Sprette - spreeeeete

 

Nesten alle hoved ordene vi bruker i Norge er av europeisk gjenkjenning. Så hvis du i tillegg kan snakke engelsk, kan man 10 % Latin. Og 5 % Tysk, Fransk, Italiensk og Spansk. For ikke å snakke om Svensk eller Dansk språk.

Google All World Translator

Latin Translator

Pc

Mac

 

De Mysterio Trinitatis - Den Mystiske Treenigheten
Petri Lombardo - 1150

 

Ved høytlesning, er det viktig at du skaper en stor atmosfære, slik at ordene du sier har en konstant energi, med jevn og forutsigbar rytme. Øv hjemme med nyhets opplesning for alle ved frokostbordet, ett avsnitt til hver. Vær inkluderende og få øyekontakt med så mange som mulig, og bake meningen inn i luften.

 

Hvordan gardere seg mot nervøsitet om offentlig yttring. Tenk at de som hører på, faktisk er interessert i å høre på deg. De vil vite hva du har å si . Gjør det interessant, og fortell en historie .

 

Undertegnede har i noen tilfeller blitt satt på ekstra timer i norsk, fordi de ikke trodde jeg kunne lese... Husker at jeg drømte i en halvtime for hver setning. Men leste tonn med tegneserier, og senere gikk i en stor bokhandel og fant boken med feteste coveret. Det må jo være bra ! Platon og Neuromancer er selvsagte favoritter.

 

Har man dysleksi, anbefales det å lese med større skrift med tydelige bokstaver, gjerne med ornament og seriffer (ikke Monotype, men New Times Roman er fin). Prøv å unngå sort hvitt kontrast, og erstatt med brune bokstaver på gult papir. Les gjerne sakte med dem som sliter, for at de skal lære ordene og lyd formene i riktig rekkefølge. Bruk tid og pust. Les i halv fart. Hvis man er gammel eller ser dårlig går det greit med stor lupe.

 

Dysleksi er mange ganger bunnet nervøsitet om mestring og øyet hopper da frem og tilbake, og får ikke grep om ordformen. Les og lær enkle rim. Ikke trug mer enn en halvtime på rettskriving av gangen.