Det Galaktiske Parti : Kjemisk Lovgivning

 

Kjemisk lovgivning vedrører all kommersielle produkter ig fabrikerings institusjoner om følgende.

1. Innhenting av ræstoffet, Hvilke råstoffer forbrukes for å produsere produktet.

2. Produktet består gjerne av flere råstoff komponenter, og må redgjøre for punkt 1 i hver molekylær forskjellighet fra forrige matrial. Grunnstoff antall, molekylære bindinger. forpakning og salg

3. Dekompostering av matrialet i resirkulerings prosessen. Må objektet smeltes for å differensiere komponentene. Kan det bare brekkes fra hverandre. Må man skru det fra hverandre. Hva er halveringstid på dekompostering i naturlig omgivelser, på komponenter for seg. Og komponenter i samling.

En komplett konto for hver plastikk substans, metallisk og kjemisk væske eller pulver. For å kartlegge gevinst og sanksjoner i produksjon og internasjonal og internsjonal handelstrafikk, helse, og bærekraftighet.