Det Galaktiske Parti : Internett WiFi

 

Det Galaktiske Parti ønsker en global dekning av trådløst internett WiFi IEEE 802.11 er dagens standard. Trådløs internett fungerer på eksisterende teknologi som hjemmenettverk, WLAN, dataspill, MP3 spillere, P2P (ad-hoc), nettverksystemer og mobiltelefoner. Men kan i teorien kobles til alle elektriske artikler for fjernstyring hvis produktet besitter en WiFi antenne.

 

Vi ønsker en satsing på trådløst nettverk da det er mer kostnadseffektivt og naturpreserverende i forhold til kabelgraving. Alle typer energi og kommunikasjon kan i praksis foregå trådløst, ledninger er en ting som hører fortiden til. Siden 2007 har produsenter av trådløs teknologi kollektivt samordnet patenter og løsninger for stabil funksjonalitet for forbrukeren.

 

I praksis løses tilgang ved å melde sin interesse til et ønsket abonnement, deretter blir man tildelt et passord. Dette passordet kan brukes globalt for å koble deg til internett. Hvis man melder seg av abonnementet fungerer ikke koden og man har ikke tilgang. En lavhastighetsløsning vil være gratis for alle, mens en høyhastighets løsning vil man kunne ta betalt for. Hvem som "eier" tilknytnigspunktene er i utgangspunktet likegyldig for sluttbrukeren.

 

Wi-Fi fungerer med alle relaterte produkter over hele kloden. Rekkevidden er allikevel meget begrenset. Typiske antenner som finnes i flesteparten av laptopper og normalt utstyr er IEEE 802.11b eller 802.11g og har for øyeblikket kun 32 meter innendørs og 95 meter utendørs. Rekkevidden varierer også med hvilket frekvensbånd som benyttes. I Europa benyttes 2.4 GHz frekvens blokk. Dette vil resultere i en WiFi-sender på hver tredje strømstolpe over hele kloden, noe som ikke er umulig da man kan med klarhet skue hvor mye plass master med elektrisk strøm opptar.