Det Galaktiske Parti : Hamp & Cannabis

 

HISTORIE

En plante dyrket og verdsatt i alle tider. Særdeles produktiv i slitesterkt tøy og tauverk for landbruk og skipsindustri. Johann Gutenbergs Bibel er trykket på hamp papir, Amrikanske nasjonalflagget. Fiskenett og husplank. Ekstremt gode naturlige egenskaper mot råte, og evne til å gro under karrige forhold. Man trenger ikke pest dreper av kjemisk fabrikasjon for å lykkes. Planten har to funksjoner, en i hanntilstand som er til håndtverk og praktisk bruk. Og en som er hunnkjønn, som er spirituell i bruk. Planten er å som er regnet som en naturlig del av det evige skaperverk og fortjener respekt også fra oss i industrisamfunnet.

 

MORAL


Den spirituelle bruken av planten er således forbudt i de fleste av verdens land verden. Etter den industrielle revolusjonen og folke opplysningstiden. Men ved historiske anledninger åpnes det for tillatelser, siden den er god ressurs i kritiske tider. Den spirituelle funksjonen er av usedvanlig effekt og kan skremmer mange.
Men praktisk kan den regnes som medisin på mange punkter. Hamp er bra for treg mage, som sove medisin, for god matlyst, å forsterke musikkinntrykk.

 

REGULERING


Bruk av Cannabis Sativa tillates ikke til mindreårige. Cannabis Sativa stiller i særklasse for kommersielt bruk da, den ikke må forvirres med Opium eller tunge medesinske preparater. Opiat er kun tillatt i godkjent medisinsk bruk, og selges ikke kommersielt. Det er ingen troverdig forsking som tilsier at Cannabis sativa er uegnet å røyke selv før man kjører bil, skjønt det kan diskuteres. Etter innhalering blir man fint lite praktisk koordinert de neste 4 timer, skjønt ekstremt fintfølende. Man reiser i indre tankebaner som er forbeholdt bibelske visjoner. Dømmes man i dag for Cannabis og bilkjøring, dømmes man som en alkoholist. 1 røyk cannabis tilsvarer dom på 1 i promille, ikke 0,98 eller 1,02 men eksakt 1 hel promille. Det er Norske Mattilsynets antydytning, som er tone angivende instans i Norge i domssaker på dette feltet. DGP melder mistillit til Mattilsynet for politisk mall styring av informasjon og fakta. Cannabis inneholder ingen gift, som alkohol gjør.

 

CANNABIS MARS


Det Galaktiske Parti vil fremme forslag om å fremme planten Cannabis Sativa på nabo planeten Mars. For å lage et økosystem der mennesker kan trives og mellomlande. Det vil være klokt å starte med en praktisk plante som er så slitesterk. Dette vil komme som en myk landing på det astrofysiske miljøet, og utfordrer til hvorfor det ikke er en god ide.

 

PRAKSIS


Alle mennesker liker ikke å innta Hasj, Marihuana, og blir uvel. Det skal ikke tvinges på noen. Fordi man står overfor et stort psykologisk ansvar ved å være offisiell om Cannabis. Det Galaktiske Parti går inn for industriell frigjøring av Hamp produktet så sant THC virkemiddelet for trancendence er regulert. Både hunnplanten og hannplanten aksepteres i anstendighet. Hannplanten som inngår i industri og håndverk dirigeres gjennom legale industri poster. Hunnplanten for spirituell bruk selges i statlig godkjente Cannabis Sativa Coffee Shops, etter Nederlandsk og Tysk Modell.
Å regulere et nytt middel bør være uproblematisk når kjemiske fabrikker lager nye medisin kombinasjoner for å unngå lovverket på den forrige.

 

PSYKOLOGI


Ved å frikjenne byrden staten pålegger brukere og nytere av Hasj, Cannabis Sativa frigjør man enorme arbidskrefter og kreativ turbulens. En stor del av psykisk belastede personer i psykiatrien er direkte styrt i kriminell og samfunnsopposisjonell tilstand grunnet forfølgelse og politiangst, deterrence psychology. Dette kan med stor suksess omgjøres til samfunnets fordel, siden folk vanligvis har et ønske om å være til nytte.

Hamp og Cannabis Film