Det Galaktiske Parti : Gjenvinning

 

Det Galaktiske Parti har store visjoner om konstruktiv gjennvinning. Gjennvinning er fremtidens supermarked. Alt mekanisk avfall som byttes ut enten med bakgrunn i kommersiell, industriell eller privat fornyelse. Skal deponeres til gjenvinningsstasjoner uten kostand. Miljøstasjonene får økt logistisk ansvar og fortjeneste for å kategorisere alle deler av mekanisk maskiner.

 

Det Galaktiske Parti ser for seg miljøstasjonene som nå bare enormt mer utviklede. Alle maskiner skal demonteres og sorteres etter grunnstoff eller legeringer. Fungerende matriell kastes skal lagres på dedikerte depot. Hovedkort og RAM-brikker, stekeovner og varmtvannsbeholdere, bilmotorer og data skjermer skal sorteres for gjenbruk. Alle komponenter skal noteres, beskrives og veies inn i en Global Gjenvinnings Protokoll, som fungerer som universell database for metaller, løse og brukte deler.

 

I denne sammenheng kan besetning av menneskeheten trenes i å behandle sine eiendeler med respekt, samt kategorisere og demontere matriell for gjenbruk, i tillegg øve sine logistiske egenskaper. Det Galaktiske Parti ser for seg en liknende løsning for biologisk avfall og kjemisk avfall. Kildesortering er av høy prioritet i storbyer, likesom det er prioritert i årevis i distriktene. Bysamfunn har et økt ansvar å returnere sitt avfall på en fornuftig måte da de er klart største forbruker av kommoditeter.

 

Organisk avfall som menneskelig og dyrenes avføring, ansees som svært verdifullt i regenerering av næringsstoffer tilbake til jordkloden. Man kan med enkle agrikulturelle midler tilføre skrinne areal med frukt og grønt.