Det Galaktiske Parti : Bomringer

 

Det historiske aspektet ved bompenger er å kunne dekke utgifter for spesifikke vei eller broprosjekter i et nærmiljø som generellt ligger utenfor statens allmenne interesse og økonomiske distrikt. Således kan denne strekningen finansieres delvis av brukerne av denne strekningen og av litt av staten. I de fleste projekter nå til dags finansieres Norsk vei med opptil 90 prosent fra private bilister, staten bidrar altså med kun 10%.

 

Det Galaktiske Parti ønsker å sette spørsmåltegn ved varigheten av disse bomringene da de nå er jevnt spredt over hele landet, og ikke bare satt til å dekker nedprioriterte nærområder men også de høyt trafikkerte næringsveier som Europaveier og motorveier. Det merkelige er også holdbarheten på asfaltdekket, som oppfattes særdeles dårlig. Når den økonomiske gjelden på er nedbetalt er veien allerede på ny nærmest raknet og full av dype hjulspor. I praksis så ubrukelig at man må hente inn nye midler for å lappe på makkverket. Og den beste ide for å betale veien, er simpelthen bare å fortsette med bomringen. En kontinuerlig syklus i gjeld og slett arbeid.

 

Vi ser for oss en innovasjon av ny asfaltkvalitet, og en revolusjonernde metode for å lage veier som holder mål både skivetektonisk, slik jordmassene forflytter seg i landskapet, og slik tælen som jobber mot statiske elementer i bakken, samt det kontinuerlige trykk og vekten fra tunge kjøretøy. Økt friksjonsmotstand i kaldt og varmt vær. Veibanen må konstrueres for å fjerne væte fra veibanen å unngå vannplaning. Alle disse elementer er i praksis absolutt løselige og burde være elementært for en ingeniør med respekt for seg selv. Det Galaktiske Parti ønsker også øke holdbarheten drastisk, til et nivå som er verdig et moderne samfunn.