Det Galaktiske Parti : Bedrifter

 

Det Galaktiske Parti ønsker å stimulere befolkningen til egen sysselsetting uten å basere bedrifts begrepet i frykt for å risikere hus og hjem samt enorme utgifter til revisor og egenkapital. Som enkeltmannsforetak foreslår Det Galaktiske Parti å gi tilløp til halv beskatning av normalt de første 3 årene av registrert drift. Da det ikke er de første årene av bedriften staten tjener penger på dem. Da forestiller vi oss en tid å la bedriften få et feste i markedet, og en selvtillit til å stabilisere produktet, sitt tilbud og regnskapet. Etter tre års drift tiltrer normal beskatning av omsetningen.

 

For aksjeselskap skal revisorplikten på mindre AS unnslippe revisor så sant tallene er gyldige. Det Galaktiske Parti foreslår en online løsning hvor nøkkeltall kan lastes opp og helautomatisk prosesseres for innlevering. Da får staten de tallene det vil ha og det betyr ingenting om hvor man er på kloden, programmet kan også være gratis. Dette for å stimulere bedriften til å holde seg levende og nyskapende i sitt virke. Det er viktig at nisjebedrifter arbeider med positive ringvirkninger og ikke kveles av administrasjon og utgifter.

 

En annen sak om AS er at egenkapitalen skal kunne senkes til 1/4 av nåværende premie slik at vi unngår lekkasjer av selskapers administrasjon til utlandet. Slik som NUF-løsninger tillater, har man få eller ingen mulighet til å dobbeltsjekke firmaets seriøsitet. Ved å seile under utenlansk fane kan det ledes til ideen om økonomisk gunstig sikkerhet i AS, og de fordeler som tilkommer. Mens i realiteten kan den administrative radien bli betraktelig større og desto mer komplisert dersom de internasjonale aktører ikke følger opp saken på riktig måte.