Det Galaktiske Parti : Avrusing

 

Avrusing er et problem samfunnet må ta på alvor da det er av stor betydning for individet og samfunnets positive ringvirkninger som helhet. De største problemer samfunnet har med stor skadelig avhengighet er alkohol og heroin. Dette er to samfunnsfiender. På generell basis ønsker Det Galaktiske Parti å fjerne institusjonell rehabilitering og en dårlig blanding av gamle rusere og unge brukere på samme sted. Dette kan genererer positiv kommunikasjon om negativ kunnskap, som å ruse seg med mest effekt. Konkurranse om hvem som har de villeste historiene, ingen gode tendenser kommer derfra. I sannheten eskalererer det derfra i negativ retning.

 

Det Galaktiske Parti ønsker at rusavhengige fra bysamfunn regelrett flyttes ut av byen til rurale strøk, der de kan jobbe i kontakt med naturen uten påvirkning fra andre rusmisbrukere og aller minst sine venner. Et forslag er å tilrettelegge raking, gårdshjelp eller hagearbeid i omgivelser der det er normale folk for å få fokuset unna rusen. For å stimulere skal trygdeytelsene balanseres med det vi kjenner som bot. Ved å holde seg ren, får man bedre trygd, og kan gradvis hentes tilbake til det normale liv.

 

I tillegg en oppfølgings tjeneste som administrerer og losjerer individene, når de er i lavest i psykisk dimensjon. Det er oftest mangel på vilje fra statlig hold og ikke fra rusmisbrukerne om forslag til forbedring. Men desentralisering av ruskjernen og kontakt med normal sivilisasjon er nøkkelen slik vi ser det. Rusavhengige som returnerer til livet gis en ny sjanse for utdanning, og et dynamisk trygde tilbud som belønner egen kontroll av rusing.