Det Galaktiske Parti : Atom Energi

 

Det Galaktiske Parti tillater forsking på atom kraft, på betingelser av global sikkerhet og gjensidig interesse. For å møte verdens energibehov og stimulere forskerne med ny problematikk, og spirituell intergrering. Ønskes økt fokus for funksjonelle reaktorer. Slik at dagens usikre spaltingsreaktorer kan avvikles og radioaktvt avfall holdes til et minimum.

 

Det Galaktiske Parti fordømmer alle atom våpen. Av hensyn til mennesket, dyrene og planeten jorden, vårt fødested. Det skal hverken forekomme som trusler eller testing av kjærne våpen. Denne energien er spirituell av natur og en hellig gral.

Angel, vinkel, engel = geometri. Erkeengel, arch, bue, over, en fraktal over basis symmetri i alle størrelser. Bølger og elektrisitet har ingen størrelse, og må konvergere i harmonier for å eksistere.

Fusjons energi er i motsetning til fisjons energi en miljøvennlig metode for energi utvinning og har et teknisk aspekt ved seg som er banebrytende. Ved å smelte Hydrogen kjerner i en Torus-reaktor, produseres Nøytron partikler i en plasma, som transformeres til elektrisk strøm.