Det Galaktiske Parti : Astrologi

Chinese System - Sidereal System

 

Astrologi er et gammelt system hvor man benytter de fysiske himmellegemers posisjon og molekylære komposisjon for å gi hentydninger om individers spirituelle og fysiske, styrker og svakheter. I gamle dager var Astrologi og Astronomi samme sak, slik er det ikke lenger. Men fra astro relatert tenkning oppstår symboler, religionsforståelse og avansert matematikk. Astrologi er til dags bruk det symbolske aspektet ved psykologi. Praktisert i alle kulturer over hele verden, i all tid tilbake til menneskenehetens morgen. Astrologen jobber ut fra et symbolsk språk og må tolke inntrykk på bestemte måter.

 

Den moderne astrologien er meget begrenset og forderid fra slik naturen er. Første kommentar er at man har jorden som midtpunkt, geosentrisk. Det anbefales å bruke Heliosentrisk modell, med solen som gravitasjonens midpunkt slik at geometrien og symbolfortolkningen ikke blir fordreid. Andre kommentar er at Zodiacen inneholder betraktelig fler enn 12 tegn, i indisk zodiac er det over 20 tegn. Men slik det er, skal zodiacen gjenspeile hvor mange det faktisk er på himmelen. Tredje kommentar, anbefaler å bruke en Zodiac som sier eksakt hvor mange dager planetene er i tegnet og ikke en moderne jevn og gjennomsnittlig tavle. Som medfører at man bommer med hele tegn i forhold til hva himmelen tilsier. Dette kan påføre astrologien et dårlig rykte og anklagelser om dårlig treffsikkerhet.

 

Hvordan det i praksis vil fungere i statlig sammenheng er av følgende karakter. Slik det sies i religiøse skrifter, er livet evig og mennesket fødes igjen, kroppen er et utskiftbart skall for den evige sjelen. Denne reinkarnasjon er overskuelig i astrologisk sammenheng. Når et individ fødes kan dets himmelske matrise nedtegnes og kartlegges i en konstruert global database, for å kunne sammenlikne mennesker født tidligere under samme sykliske manifestasjon. Det er når man gjenkjenner himmelens stjernebilde at sjelens klokke igjen kan navigere i resonans med kropp, tid og rom.