Det Galaktiske Parti : Arbeidsløshet

 

Det Galaktiske Parti ønsker å samarbeide med de som faller utenfor arbeidet. I alle aldre skifter vi jobber og ansvars tyngde. For å nå eksponensiell vekst i det kreative samfunnet ønsker vi å skrive kontrakt med den arbeidsløse om livsopphold, mottakeren forventes enten å drive aktiv jobbsøking, målrettede studier, eller egen inititert resultat orientert manifestering, som kunst.

Som kunstnere og mange musikere, som besitter de den fargerike egenskapene av befolkningen. Livsoppholds bidrag må stimulere individet i konstruktiv retning. Selv om de retter de seg til non figurative projekt. resultatene av arbeidet må offentligjøres for å oppretholde kontrakten og ytelsens.

Det bedre å eksponerer talentet i alle sine aldre, enn å glemme det bort. DGP tilbyr også arbeidstrening direkte i formgivnings avdelingen for nye brosjyrer, www og klesfabrikasjon, praktisk opprydningsarbeid og mulighet for fagbrev i spennende og nye teoretiske omgivelser. DGP ønsker Lager Depot for omlevering av vintertøy og frafalne sommer og vinter modeller som sosial gjenvinning service. Når samfunnet satser på helse og trivsel del på livslengde og arbeidskvalitet. Resonerer politikken i menneskets grunnstruktur, og man genererer et eksponsnsielt resultat. Sturkturens grunnpillar er tillit.