Det Galaktiske Parti : Abort

 

Det Galaktiske Parti er følsomme på punktet om abortering av levende foster. Et menneske som skal initierse til et liv på jordkloden er en sjel som er manifestert og regnes som en del av menneskeslekten i det øyeblikk befruktningen inntreffer.

 

Allikeve er det mange hensyn å ta for de som ønsker det annerledes. Om kvinnen ønsker barn, eller hun ønsker ikke, grunnen er individuell. Mannen ønsker ikke, eller om han ønsker barm. Om mannen ønsker barnet og kvinnen ikke ønsker det, har hun allikevel en fortrinnsrett om å ta siste avgjørelse. Om kvinnen ønsker barnet og mannen ikke, er det fortsatt kvinnen som bestemmer. Siden hun er den livnærende faktor.

 

Man kan se på det slik. En kvinne og en mann som sammen skaper et barn bør begge innkalles til møte hvis abort er ønsket, og hvor de kan legge frem sine synspunkter med en ekstern person. Hvor man kan diskutere de positive og negative sidene, slik at ikke en beslutning om et menneskeliv tas på irrasjonelle grunnlag. Her skal personene informeres om livets betydning. Den åndelig rikdom, og at livets biologiske plan skjelden passer som planlagt. Man kan forklares om støtten som finnes som forelder. Den økonomiske og psykologiske aspektet av ekte skapelse for å takle oppgaven på beste mulige måte.