Det Galaktiske Parti : Skole og Utdanning

 

Vi ønsker å satse på individets styrke, men også den kollektive ånd og gjerning. Samarbeid og egenutvikling for å komplimentere og fullende et ungt menneskets utvikling. I årene da barn og unge formes besitter de en enorm energi og skaperlyst. Denne energien må kanaliseres på best måte. Det stilles også nye krav til lærerne. Som ved visdom og overblikk i realiteten står ansvarlig for 1/3 av barnas oppdragelse. Skole såvel som jobb tar mye tid, og man må velge samarbeid, fremfor tvang for å oppnå resultater av eksponensiell virkning. Foreldrene bes om å sette av 30 minutter for å se gjennom barnas lekser, slik at de selv holder seg oppdatert, og øker fokus på kunnskaps formidling over generasjons ledd. Det vil også øke barnas selvtillit betraktelig. På forskings nivå bør lærerer og forskere delta i den globale debatten og tørre å stille spørsmålstegn ved vår utvikling, menneskelige historie, jordens historie, kosmologi, sosial dynamikk og teknologi. Man må tørre å vite, våge å ta ansvar.

 

Det er viktig at læreren bruker sin egen intellektuelle livs erfaring, og gir rom for improvisasjon, men allikevel utøver strenghet for å understreke alvoret i undervisnigen. Ved optimale forhold er det ikke behov for straff av uoppmerksomme barn.Hvis straff er aktuelt, kan være i form av verbal og logisk retorikk, eller tilrettelagt fysisk arbeid, som å rake løv eller rydde i skolegården. Er eleven særlig uvørn anbefales 10 armhevninger for å jekke ned energien.

 

Det Galaktiske Parti ønsker å bruke tid på real fag, fysiske eksperimenter som har basis i det man kan erfare med sine egne sanser i sin egen tid. Opplæring i realistiske fysiske eksperimenter 1 . I form av lys, lyd og geometri. Ved å tegne en form, lærer man hjernen om objektets funksjon. Vil du forstå noe, tegn det ! Det viktigste er ikke å kunne bare kunne gjenta lærdom, i formler og læresetninger. Holdningen - Sånn er det bare, er ikke god nok lenger. men også konkretisere tanken, slik at det resonerer i en dypere grad av forstanden. Ikke undervurder elevene. Latskap og uoppmerksom et er et konkret bevis for at elever undervurderes. Unngå å komplisere komma feil og småting på bekostning av kreativ involvement. Bygg selvtillit med god moral, og gi livet mening.

 

Verktøy

Avmystifisere den komplekse modellbygningen av matematiske modeller og deres applikasjons områder. Obligatorisk opplæring og bruk av 3D modellering for matematikk, fysikk og logisk formgivning.

Wolfram Alpha - Site

Det Galaktiske Parti ønsker innføring av et nytt grunnfag. Et fag som er nervesystemet til de fag vi kjenner i dag, Et fag med øyne for universal enhet som er forut for matematikk, rettskrivning, kjemi, fysikk, religion og gymnastikk. Et fag som er Filosofi Fraktal 5D. Dette faget skal være brolegger mellom verden slik vi ser den og slik den teoretisk kan forestilles. En bro mellom atomet og materien. Materien og det planetariske. De fraktale størrelser, slik de gjentar seg i naturen, fra det små og det store. Skolen skal gi grunnlag for det universale mennesket, slik det er ment fra skapelsen. Fractal 5D er hvordan tanken reiser i tid og rom slik den eksisterer i hjernen som bilde, bevegelser, informasjon og kjemisk ladning. Idelære med hensyn til elementær partikler og bølgeenergier.

 

Nasjonale Prøver

DGP Innovasjon foreslår alt undervisnings matriell distribueres gjennom stats servere, kalt Servostat. Skriftlig arbeide på papir digitaliseres i stack scannere, som scanner arket for tekst og tegning, OCR og billed kompresjon, deretter lagrer innleveringer på disk. Nasjonale og internasjonale sammenlikninger av elevkunnskap og lærer kombinasjoner er hovedsaklig til nytte for statlig strategi og kvalitetskontroll.

 

Dynamisk Skoledag

Grunnskolen og vidregående skole bør deles inn klasser med tilhørighet til sin gruppe. I realfag som matematikk, fysikk og kjemi hvor hjernen må konsentrere seg uten forstyrrelser bør eleven være i et ensartet miljø, elever som er på likt nivå av samme kjønn. I sosiale fag, som psykologi, sammfunnsfag, historie, og hekling hvor samtaler og meninger drøftes bør man ha klasser med blanding av jenter og gutter for å øke interessen. For å få større dynamikk i skolesamfunnet kan noen fag også inkludere rokkering av grupper som tillater større klasser i noen spesielle fag, som gym og filosofi eller historie. Det kan drøftes om intervaller mellom når man begynner dagen med linjære studier (matematikk og real fag), og midt på dagen sirkulerer over til sosiale klassetimer, så tilbake på slutten av dagen med ensartet linjær fakta konsentrasjon.