Det Galaktiske Parti : Skatt og Økonomi

 

Det Galaktiske Parti gir bred tillit til befolkningens oppfinnsomhet og dets evne til å starte bedrifter og sysselsetting av egne krefter. Det skal være fordelaktig og mindre skremmende å starte bedrifter. Skattesystemet må være mer inkluderende, iforhold til folk med liten matematisk og spekulativ interesse. Vi ser for oss en helautomatiesert offentlig løsning. Mer behjelpelige, mer lettfattelig og intuitiv samt med kursing og allsidig informasjon for starting, og vedlikehold av firma. Alle former for kjøp og salg tillates på den betingelse at alle kjøp og salg registreres. Undertegnede deltok på kursing om bedriftsopprettelse, fokus på nyskapning og markedsføring hovedsaklig poengtert. Men null om skattesystemet, moms og det fallgruvene som nesten alle nye bedrifter forvirres inn i, noe som kan forledes i et anspent forhold til samfunnsstrukturen.

 

Money Masters - Det Internasjonale Banksystemet

 

Skatt til staten for tjente arbeidstimer bør ikke overstige 30% for en arbeidstager. Norske Stat er er i mange henseende en Ideal modell, og viser seg å fungere overraskende godt. Selv Kina er imponert og studerer vår sosialistiske modell. Det Galaktiske Parti ønsker allikevel en 3 deling av sammfunnsøkonomien. Lavt lønnede, attføring, sosial stønad og ungdomsarbeid tilsvarer minste rate. Middels lønnede for normale arbeidstakere fabrikk og produksjon. Uføre satser er også i denne lønnsposisjonen. Service næring tilsvarer middel rate. Høyt lønnede tilsvarer siste ratering, leder lønninger. Det Galaktiske Parti ønsker en takhøyde på lønninger slik at de personer som genererer enormt med penger, ikke får ansvaret for hele økonomien. Etter et maks nivå er nådd vil ratene gå rundt slik at man ikke kan tømme økonomien. Bonuser og pyntetall for subsidier skyhøye honorar for intellektuellt arbeid. Subsidier til jordbruket fnyses av, men bankene skal få subsidier, når de har sløst en trilliard eller to, merkverdig. En høytlønnet og lavt lønnet vil dele samme glede av økonomien på sitt respektive nivå. Ved å ha dynamisk lønninger som bølger iløpet av et år. DGP ønsker at de med kløkt for penger skal jobbe med sin interesse, men de må forstå et det er på jordklodens bekostning, ikke arbeidstimer. Hadde valutaen vært kunst, skal vi vise hva rikdom er !

 

Økonomisk Fragmentering

Slik det i praksis ordnes, er at økonomien deles i 1. Global Økonomisk forstand og etisk råd, 2. Nasjonal økonomi og 3. Privat økonomi. De reveny tallene som tilfaller kategoriene ordnes etter reell omsetning. Ikke utestående eller hypotetisk verdi. En privat økonomi er million klassen. Nasjonal økonomi er i billion klassen, og global økonomi er i trillion klassen. Hver av disse nisjene har sine egne satser for lån, sikkerhet og spilleregler og skal ikke blandes.

 

Skatt

Det føles meningsløst slik situasjonen fremstår i dag. Da en vanlig arbeider med 350 tusen i årslønn, har samme rentesats som globale aktører som Norsk Hydro (Gud frede Deres Navn). En skattelette på 0.0001 prosent resulterer i realiteten 35 luse kroner tjent for en arbeidstaker. Men for store firma med 3,5 Mrd i skattbart matrial resulterer det utslag på 350000 Kr i økt inntekt, grunnet skatte fritak. Dette er en åpenbar systematisk svakhet. Det Galaktiske Parti ønsker gjennomgang av dette systemet som hentyder tilrettelegging og favorisering av de som forvalter makro økonomien, og en uvilje til å være voksne og dele med de som gir dem deres livsgrunnlag og velvilje, jordens arbeids krets.

 

BankSystem : Internasjonale Spilleregler

Det faktum at bankene er en uavhengig del av samfunnet, og besitter midlene, resurssene og sivile livsgrunnlag i det moderne samfunn slik vi lever nå. Må våge å ta ansvar, tenke langsiktig. Tiden er forbi da jorden var full av uoppdagede gruver og gjemmesteder, nå er det tid for globalt samarbeid. DGP hentyder ikke til èn leder, med en unison økonomi, nei. Men en kommunikasjon mellom bank interessene og global bank rådgivning, som definerer retninger og polariteter i 10 års perspektiv. Kina, Usa, Russland, Arabia, Europa, Afrika, India og Australia. Jordkloden er vårt hus, vår Oikos - vår økonomi og øko system. Siden pengeseddelen har erstattet mineraler, bananer og gull med sin effektive genialitet. Må sirkulasjonen ha rasjonelle spilleregler for å fungere på et intergalaktisk plan.

Hva skal jeg med penger, når der ingen bananer er å kjøpe ? Eg vann krigen, men nå er bare ruinar att. Kun Fluer og åtsel etarar er der, for att akte min storleik.