Det Galaktiske Parti : Internasjonale Relasjoner

 

EU - Ideen om et felles Europa er tiltalende for noen. Men for Nordmenn er det litt tvetydig hva som er de klare fordelene ved å legge seg under et administrativt direktiv fra sentral Europa. EU lanserer lovregulativer og direktiver med sanksjonsgrunnlag hvis ikke resultater oppnås, og det kan virke som om man hopper fraken til ilden. Det Galaktiske Parti lar seg ikke imponere over renskårne finanspersoner i store firkantede bygg, og en felles sjelløs økonomisk valuta. Det Galaktiske Parti er heller ikke så begeistret for firkantede tomater og genmodifiserte bananer. Det Galaktiske Parti er noe kjølig til EU - så sant det bare er en finansiell og politisk planke. Vi ønsker en spirituell forankring i det politiske og menneskelige virke.

 

ESA - European Space Agency

Involvert i teknologi gjennom EFTA og Enova. Projekter er bl.a GMES (geoss), Radar målinger av landskap, vann og atmosfæriske forandringer. Ressurs og kvalitetsikring for produksjon og bærekraftighet. Tele og kummunikasjons teknologi EDRS. Norge forventes å holde jevnt stigende samarbeid.

 

NATO - Slik det går frem i historien er det en alliert militær gruppering som i 1947 bar ideologien : En for alle og alle for en. Klassisk sett en motstand fra den røde diktatoriske fare, og i tillegg kjølne Tysklands gemytt etter 2. Verdenskrig. Tidene forandrer seg heldigvis og Det Galaktiske Parti ønsker en vidreføring av NATO som militær exopolitisk instans. En hærstyrke som kan orkestreres globalt i naturkatastrofer, og sikkerhetsstyrker ved unison politisk verdigrunnlag. En styrke som kan innsettes mot overgrep av menneskerettigheter.

 

Schengen - Hovedsaklig en glidende landegrense mellom avtale landene, hvor man i praksis ikke behøver direkte kontroll over grensen. Da kan man bruke valuta VISA kort og feriere, søke asyl og for å arbeid. Kommer man fra et ikke-Schengen område kan man oppholde seg i avtalelandene i inntil 90 dager. Man kan i praksis kjøre bil igjennom landene uten å stoppe i obligatorisk kontroll. Schengen har også et database system for å sjekke om personen er internasjonalt ettersøkt, om stjålne pass blir brukt, og om det er menneske smuggling. Før man kommer inn i et Schengen område, eller skal ut er det mer omfattende kontroll. Det Galaktiske Parti støtter ordningen.

 

WTO - World Trade Organization
En organisasjon konstruert for å samstemme internasjonale handel. WTO kom til i 1994 og er etterkommeren av GATT som startet etter 2. verdenskrig i 1947. Nesten alle hjørner av kloden er med på dette med unntak av Russland og noen Afrikanske land. Hovedsaklig reguleres det Internasjonale tariffer, agrikulturelle priser og subsidier, tekstiler og intellektuelle produker som eksporteres og importeres. Det Galaktiske Parti ønsker å fortsette medlemskapet.