Det Galaktiske Parti : Politi og Militær

 

Det Galaktiske Parti ønsker en sterk og intelligent Politi styrke og en effektiv Militær hær for underbyggende arbeid, og å tiltre for befolkningens beste, og gi støtte i naturkatastrofer. Militæret er hovedsaklig en nasjonal styrke med ansvar for utvikling av maskinelt utstyr, opplæring og kartlegging av sivile oppholdssoner, hvis krisesituasjoner og mobilisering. Ikke bare for å beskytte samfunnets særinteresser, men den menneskelige slektens overleveles under spesielle forhold.

 

Militær ønskes valgfri førstegangtjeneste i alderen 16 - 36 år. I dette aldersspennet kan individet velge når han føler seg motivert til å tiltrede militær tjeneste. Tilhørighet og samstemte følelser mellom individ og samfunn er viktig for å oppnå eksponensiellt resultat av soldater og mental utvikling. Militær personell skal til forandring av hva som er dagens standard, hvor en soldat eller politi tjeneste person i praksis er en ordre maskin, og høyrer rangert dess mer kuet og blaut. Vår misjon er å bygge sterke individ med rett moral og skal fungere med større ansvar, mer tillit til individet og dyrke evnen til å tenke selv for å overleve. Førstegangstjenesten forlenges til 2 år. Tjenesten er åpne for begge kjønn.

 

Militæret skal trenes i klassisk og moderne strategi samt være ledende på teknisk utdanning. Maskinell utvikling av fartøy og metoder for sivil effektivisering. Militæret skal yte god service for sivilbefolkningen.

 

Politiet i motsetning til Militæret utrustes med gummikuler og slagvåpen slik at folk ikke blir drept under opprør eller dynamiske håndgemeng. Politiet skal kunne dømmes som vanlige folk når de begår straffesaker. Politiet skal ha tillit hos folket og vise autoritet på en uredd måte, slik at de ikke sprer frykt i befolkningen. Politiet skal skape trygghet, og ttrenes i kampkunst og retorikk, diskusjon og samtalekunsten, kommando, psykologisk deterrence politiangst. Men må også ha kunnskap om dybden av rett og galt, og tillates å konfrontere ledelses organ for nyansert bistand. Fra det øyeblikk en person iaktages, ledes han på den rette vei, og ikke utfor stupet.