Det Galaktiske Parti : Kunst og Kultur

 

Kunstneren står som oftest i opposisjon med det rigide og samfunnsetablerte systemet, og ser på naturen og skapelsen med sine egne øyne. Det skal han få lov til å fortsette med. Kunstneren er som en irrasjonell kommentar som skal belyse de latterlige motsigelser som samfunnet nødvendigvis påkaller seg, i sin utforming. Staten er prisgitt kunstnerens syn for å balansere det realistiske og urealistiske. Både slik livet utspiller seg og slik livets metafysiske innsikt åpenbares.

 

Kunst kan selgs skattefritt fra kunstnerens virkested. Selges det gjennom en auksjon eller et agentur skattes det i profitt generert prosent. Men for at kunstneren skal være legitim må han etablere et firma som er oppført i statlig bokverk. Dette firmaet er hans navn.

 

Staten vil bruke kunstnere aktivt i sin utforming av brosjyrematriell og offentlige park og by-formasjoner. Slik at talenter brukes i den tid de er aktive. Informasjon og innmelding vil være på en egen internett side hvor legitime kunstnere kan kobles mot sine attraktive felt. Kunstnere kan hvis de ønsker, kobles mot en kontrakt til staten med gjenytelser at de produserer et minimumskrav av aktivitet for et livsopphold.