Det Galaktiske Parti : Intern Dokumentasjon

 

Det Galaktiske Parti : Appell Februar 2009

DGP Appell pdf : Side 1 - Side 2

Underskrift Skjema : Opprettelse av Det Galaktiske Parti

Visitt kort : Farger

Plakat A4 : Farger

Plakat A4 : Sort Hvit

Viktig melding til alle ambassadører av det galaktiske parti. Ved bruk av lister for skjema for innmelding skal dato for aktivisering av dokument være påført med penn. Ambassadør må også inkludere sitt eget navn.

Ved å fremme partiets meninger forventes det, at det gjøres i dialog med partneren. DGP ønsker ingen involvering i personsaker hvor individer blir trakassert. Av samtale partneren forventes det allikevel at man kan skille konto, for personlig fargelegging og den objektive politiske løsning.

De håpes at når det kopieres eller printes tekst fra parti programmet, leses gjennom for direkte skrivefeil. Dette er ment som en oppmuntring til alle som ønsker å bidra !

Copyright Material : Funksjonelle Løsninger

Alle filosofiske og matrielle oppfinnelser samt anmodninger postustuler på domenet www.galaktiskeparti.no beholder klassisk eiendoms rett på åndsverk, og ansees som propretæriert matrial. Så sant direkte henvisning anligger i ord kombinasjon til eksterne kilde kombinasjoner. Tekst kan brukes fritt.

- DGP Innovation -

 

1. Asfalt blokk

2. SERVOSTAT - Official documentation pipeline

3. Sylinder Park

4. Stack Scanner