Det Galaktiske Parti : Helse og Omsorg

 

En økt satsing på bevare ansvaret for innbyggeres generelle helse. Mottak for akutt krise og helseregulerende tilsyn for konsultasjon årlig. Det Galaktiske Parti ønsker digitale molekylære modeller av pasientenes mikro strukturelle medisinske tilstand. Med dette kan legen bedre kalkulere diagnoser gi eksakte råd til pasienten. Dette vil øke effektiviteten i samordnings leddet av arbeid og livskvalitet.

IGIPAS

DGP ønsker tillatelse for private aktører å tilby helsetjenester, som kan dokumentere resultat. Fremvise kjemisk analyse, av virknings grad og bi-effek, i molekylær skala, samt praktisk virkning balanse på pasient porteføljen. I første omgang slik at det stalige helseapparatet kan avlastes. Pasienten kan selv avgjøre hva som er til sin egen fordel, av hva omsorg og trivsel angår.

 

Det Galaktiske Parti ønsker også å åpne for en bredere medisinsk forstand og ikke ensidig tro på de kjemiske fabrikk relaterte tabletter og salver. Vi tilrettelegger for bruk natur medisin, naturlige oljer og aroma, homeopatiske og non toxic auditive metoder, og brukes aktivt av pasienter som tillater sin interesse.

Auditiv Medisin - Hva er det ? 1 - 2 - 3

 

Meditasjon og hva religiøse kaller bønn,er av praktisk nytte om man lever et effekivt liv. Det er å som å drømme i våken tilstand. Særlig effektivt i ro, avspenning eller om man strekker og tøyer ut kroppen. Lukk øynene og se inn. Pusten og konsentrasjonen er nøkkelen til et rikt åndefullt liv. Heve pusten dypt og la falle sakte med lungene. Da får tanken ro og danner seg et optisk bilde av underbevissthetens spennings tilstad, som problemer man har i tiden. Det er helsebringende i selv å tenke positivt, kroppen er et batteri. Og enkle ting for god helse, som oppleves som den skjønneste luksus, er å ta varme bad i lenge.

Dr. Maasaki Hatsumi

 

Som Galaktisk parti ønsker vi et prøveprojekt der man kartlegger individets Indigo-faktor, de som kalles stjerne barn. Ved å triangulere fødelses dag, geografiske posisjon, og hvordan planetene står på himmelen. Vårt ønske er å se eventuelle sammenhenger i sosial oppførsel og planetarisk innflytelse. Grunnlaget for denne type forsking er at, i noen tilfeller kan uvisshet lede til mis diagnostisering som aDhD, innleggelser og kriminalisering av relativt friske personer.