Det Galaktiske Parti : Energi og Drivstoff

 

Det Galaktiske Parti ønsker et forbuds mot å tanke fossilt drivstoff, kull, etan og Co2 farlig naturgass. Dermed en drastisk overgang til Bio-brensel, Hydrogen, Tether og naturvennlige elektriske kilder. Bølge energi fra havet, Vind energi fra luften, varme energi fra jorden, sol energi fra solen og mest av alt, den latente vacuum energien fra det tomme rom.

Det Elektrisk Univers

 

Alle industrielle maskiner påbys å benytte Bio-Diesel i kommersiell og i all industriell sammenheng. Anmoder alle motor og pilprodusenter om å tellempe Bio diesel preparerte filter. Ønsker bred opplysning om hvordan man vedlikeholder maskineri. Økt utdanning og satsing til bio drivstoff og elektrisk energi, for å komplimentere det store forbruket og avlaste hovednettet.

 

Teorien om fri energi må ikke lede til den illusjon, at ingen behøver arbeide, eller at alle tingene gjør seg selv. Å høste universets energi i samhørighet med jordkloden, er en tanke like gammel som å bade i solvarmt vann. Med kalkulasjon av global bærekraftighet, må ledere og teknikere samkjøre materialkunnskapen i tråd med langsiktighet og genuin kvalitet. Kvaliteter av atomets ultrafraktale virkelighet, den Hellige Gral, evig energi. Kostnader vil være knyttet til utvikling, vedlikehold, og betjening. Forbrukeren av energien må fortsatt betale for produktiv bruk av tjenesten, men vi tapper ikke jordkloden. Strøm og lysenergi er gitt av naturen i dens fri tilstand, og kan benyttes i evig tid.

 

Det Galaktiske Parti sine store forbilder er Nikola Tesla or Rudolf Diesel som var en store oppfinnere i forrige århundre og var begge opptatt av miljøvern og den frie energien. Vi har gjentatte bevis på at energi er i overflod fra solen og i ionosfæren rundt jordkloden med sine ladde partikler. Ladede partikler er i sin tur en potensiell energikilde når den brukes på rett måte.

Magnetisk Motor 1 - 2

Bølge og Tidevanns Energi 1 - 2 - 3

Bølge Lenser 1 - 2

Motvirker store bølger og tsunami, ved kystene. Objekter kalt lenser kan forme bølgene til å flate ut, eller aksellerere. Man forandrer bølgen med en bølge brytende form eller, matrial. I vann lager man store triangler, som peker i geometrisk vekk fra sentrum. som har en konsitent formasjon, en en halv sirkel. Prinsippet er samme som en linse for lys, den fokuserer lyset i en annen retning. En ny energi, en ny fase.

Bio-Diesel 1 - 2

Bio diesel er eksplosjons drivstoff, olje som er rørt med Metanol, giftig. Men forbrenner ikke Svovel og Co2. Bio Diesel kan fremstilles av planteoljer, sentrifugert matavfalls olje WVO. Nødvendige ISO sertifisering av kvalitetsprodukt, og fremstillings kjede. Såpe er Biodiesels avfalls produkt, og kan gjenvinnes maksimalt. Ren og uten petro kjemikaler, T-non-Toxic emblem. I Norge ansees drivstoffet som akseptabelt, og testes i økende skala, kan ikke brukes 100% i kaldt vær, men kan tynnes problemfritt i alle diesel motorer. Pass på koagulering i motorrommet, bytt filter. I aktiv bruk renser biodieselen metallet for sot og smører motoren.

Salt Kraft

Der saltvann møter ferskvann. Kan man med forsking fra Statkraft utvinne energi. Produksjon via vann medienes trykk forskjeller mellom ferskvann og saltvann. Kan også fungere i kraftverk under jordoverflaten.

SaltKraft

 

Vacuum Energi - 1 -2 - Pdf

Broken symmetry complex. Partikler ankommer partikkelverden, ved å bli magnetisert av en monopol. Og ikke dipol som er vanlig magnet. Polaritet i bølgens egen instans. Da elektronene går i bane, tegnes som elektriske felt linjer. Fra minus til pluss, fra elektron overskudd til elekron underskudd. Minus er således en degradert positiv, da dens vesen gir masse vekk. Man kan også tenke at positiv magnet pol er degenerert negativ, for den trekker elektroner ut, gjennom vacuum eller luft mediet. Så går elektronet gjennom selve magnet massen. Som om den er hul, og lar elektron partikler plasma, gjennom leder mekanismen. Og her er en interessant fortelling.og vrenger seg selv. Magnetisk/magisk=MAG, imag. Når en monoplol eksponerer høy intensitet i vacuum. Provoserer den frem partikler av motsatt polaritet. Også kalt Light speed. Liquid speed function. Ved å programmere eller visualisere de ankommende partiklenes formasjon, da i differans med det singalet man sender, som er en Initial wave emission, et programmert multi fraktalt resonant mønster, matrialiserer man et IMAGOGRAM av paralell holo virkelighet. Og matrialiserer en entanglement connection, imellom bildene av virkelighet. Som oppfattes som paralelle. Man reiser i rom. En Hyper Drive Monopol. Men flytter man partikler, eller speiler man energi gjennom holo dimensjoner. Å flytte partikler må enten flyttes så sakte at de ikke brenner opp i kollosjon med mindre masse tettheter, eller quark disassembly hvor hele bio algoritmen regnes om og sendes som et signal og reapper på et annet sted. Re oscillated.

Bakteriell Bio-Energi 1

Man kan ved bruk av isolerte bakterie kulturer bruke deres overskuddsenergi å transformere det til elektrisk strøm. Matavfall fores til anaerobisk, uten oksygen trivende bakterier. Den første kulturen bryter karbohydrater ned til fettsyrer, glukose sukker og aminosyrer. Den andre kulturen prosesserer dette til Hydrogen gass, Co2 og syrer. Den tredje kulturen omdanner dette til Metan gass, som er drivstoff for generatorer av elektrisk strøm.