Det Galaktiske Parti : Zoroaster

Ahura Mazda

Faravahar

En spirituell revolusjon igjennom Zoroast av Iran, en vismann fra nåtidens Afghanistan. Fikk opplysning fra tiden da guder var lyn og torden skyer. Og planeter i baner. Da fikk han et syn av en gud. Fra Veda, Nadnja - sacrifice. Mazda - wisdom of the lord. Of God that Governs this Universe.

Historie Video 1 - 2 - 3