Det Galaktiske Parti : Vannkraft

Hydro Power

Slik vi lager strøm i Norge ! Miljøvennlig, og flomregulerende. Men, kan påvirke bio næringskjeden. Veldig enkelt prinsipp, man kan lage i hagen, eller etter vindmølle prinsipp bare man lager generatoren. 4, 8 magneter i sirkel rotor, og en kobber kveil rundt. Da kaster rotoren ut elektroner, som fanges i kraft pulser i stator coilen. En 1,6 HK = 1 Watt

Eidsfossen : 1

Follafoss NTE : 1