Det Galaktiske Parti : Tether technology

Electromagnetic Tether

Tether Satellites - 1

En måte å høste energi i planetens exosfære, ytterst i gravitasjonsfeltet. Maskinen fungerer som en pendel og gjør om kinetisk, mekanisk sving, til elektrisk energi. Som kan omformes og sendes til et skip eller jordkloden. Fiffig.

Tether Propulsion - 1

Det er også biologisk organismer i yttre atmosfære. Som man kan se på opptak i exosfæren. Linjen man ser er pendel maskinen og alt annet er stjerner og organismer. 1 - 2