Det Galaktiske Parti : Space Meterology

 

DGP Invention

Ved å kalkulere alle planetenes rotasjons baner, rundt solen. Ser man det Heliosfæriske element. Alle planetenes gravitasjon virker inn på hverandre når de passerer i baner. Alle har ulike molekyl konsentrasjoner og hastigheter, som klokker inn i resonante forhold. Planetenes størrelse innvirker på hverandre med gravitasjonmen Solen regjerer og har 98% av hele vårt solsystemes masse.DGP innovasjon foreslår en metode for å gi anslag om vintre blir kaldere eller varmere enn forventet av regulær orbit. Sommer og vinter veksler ved å krysse ekvator, ved passasjer av midnattsol er det jevnt og derfor jevndøgn. Jordens posisjon er fiksert 22.5 grader på skrå. Når det er sommer i 6 mnd på sørlige halvkule er det vinter på nordlige halvkule, og omvendt. Når vi ser hele solsystemet ovenfra, kan planetenes posisjonere danne linjer og forhold som trekker banene bittelitt ut, av normal solgravitasjon. Det foreslås med andre ord at når Jorden er i resonans med planetene vekk fra solen som Mars, Jupiter og Saturn. da trekkes jorden også vekk fra Solen, noe som medfører kaldere vinter og sommer. Noe som antas å være tilfelle i begynnelsen av 2010 sin meget kalde vinter.

Derimot å ha Venus og Merkur i gravitasjons feltet til jorden, da med fravær av de store gass planetene. Vil Jorden nærme seg Solen få en varmere sommer og mildere vinter. Det fattes meg meget merkelig at jeg ikke har lest dette et annet sted. Isåfall er det en gratis patent .