Det Galaktiske Parti : Nano Teknologi

Nanotech

 

Nanoteknologi er auto kjemiske prosesser og elektrisitet på molekyl niva. Som fungerer ganske liket vår klassiske oppfattelse av mekanikk.

Derfor er det veldig lett å forstå !

Nanotek Video 1 - 2

Self assembly 1 - 2

Neural prostehtics 1

Machine designs 1

Nano Power Clothing 1