Det Galaktiske Parti : Musikk Teori

Musikkteori om hvordan lengdene på strengen og tilsvarende noter får sine navn.

Oktav og inndeling av toner 1

Tone Transposition Matrix Pdf