Det Galaktiske Parti : Levitasjon med Akustikk

 

Musikk og arbeid 1 - 2

Å bruke musikk til tungt arbeide er tradisjon fra gammel tid. Å erkjenne at lyd og materie deler samme egneskaper, kan vises med enkle eksperiment. Når man skrur opp lyden, høyt nok på et stereo anlegg, rister det i glass og kopper. Ved å geometrisk kalkulerer materiens egenresonans, jordklodens egenfrekvens og en styringsfrekvens oppnår man objektiv levitasjon. Gravitasjon kan oppfattes som molekylær magnetisme. Kan brukes i bygningsindustri, og helst der ingen forurensing skal forekomme.

Tibet metode

sterke bilder

Coral Castle 1 - 2 - 3

Edward Leedskalnin - Book

DGP tar avstand fra illusjoner av levitasjon, som ikke har egenskaper av elektromagnetisk radial energi. Da det leder til bisarre forestillinger om overtro. 1