Det Galaktiske Parti : Lene Hau

 

Gamma stråling i Sodium condensat. Lyset er 3-4 kilometer i lengde når det slippes fra Solen. Lyset kan programmeres og synkroniseres og inneholde ren informasjon. Det kan speiles rundt og moduleres, øke og senke farten på kanaler i ulike frekvensbånd.

Optiske Gamma Prosessorer.

Lene Hau on Light 1 - 2 - 3