Det Galaktiske Parti : Gylne Snitt Minor

 

En geometrisk konstant i K1 tools rekken. Konstruert ved en feiltakelse, men viste seg å være å spille en nøkkelrolle i forståelsen Protonets harmoniske UUD relasjoner. Naturens egen 2*3 matrise, når initial radius = 1.

Golden Ratio DGP