Det Galaktiske Parti : Fusjon Energi

Fusjon Fisjon

Miljøvennlig i praksis, erstatter kull og fossilt brensel. En familie på 4, bruker 2 liter vann og en kg mineral for ett års bruk av elektrisitet. Det forskes på effektive og holdbare atom fusjons metoder. En hendelse som vanligvis skjer i soler og supernova. På grunn av den lange tiden det tar å fusjonere lette atomer som P+ Hydrogen isotopet, frigjøres det energi i form av Neutroner som faller utenfor det elektromagnetiske toroid feltet og lager elektrisk strøm. Her er litt om hvordan det ser ut !

ITER - 1

TOKAMAK - 1 - 2

JET - 1