Det Galaktiske Parti : Formal Resonans

 

Chemical Resonance

Ved å tegne molekylet med atomstrukturer og elektriske ladninger, fordelt etter antall protoner i kjærnen. Kan molekylet rearrangere sine molekylære bindinger ved temperatur, lys eller kontakt med andre partikler. Når en partikkel resonerer med seg selv, som i dette tilfelle kan man omgjøre molekylet ved å flytte elektroner rundt på molekyloverflaten, entropien og få en annen wave net sum, enn ved lik elektro negativ W+- sum men ulik posisjon av elektron.Hvordan notasjonen fungerer overfor W+- bølge dynamikk, samt Z svak elektrodynamisk tension tork, er interessant. Z har ingen ladning, men en algoritme som antyder tyngde og partikkelen får sleng i sin egen formelle struktur, og vil med dette fungere ulikt i ulike områder.

Organic Chemistry Resonant Structure 1