Det Galaktiske Parti : Van Eck Phreaking


Van Eck Phreaking

Sofistikert avlyttings teknologi. En metode som leser elektron emisjon av skjermen, som i prinsippet krinkastes rundt i rommet. Ved å synkronisere signalet, får man et komplett bilde av hva man surfer på nettet.

Eck Phreaking Video 1

Tempest