Det Galaktiske Parti : D-Wave

 

D-Wave

Super Conductor 1 - 2

Qubits er som små kuler hvor man operer med to konvergerende bølgeformer inne i kulens volum. Med 2 vektorer (X*Y) for å definere et problem av påstander satt mot hverandre. Sannsynligheten for at av en bølge form, har denne verdien iforhld til en annen bølge form. Påstand : 5 er større en 7. Som er nei. De ulike funksjonene heter Ket 0 og Ket 1.

Qubit massen må trenes opp for å gi riktig svar raskt og unisont. Den husker + og - polaritet i kompass-kulen og lagrer spenninger + som ja, eller - nei. Og 0+ er kanskje, 0- kanskje ikke.

Qubit

En Qubit med to dimensjoner med 3D kompass memory

 

The Hamiltonian Complex, en gradvis overgang av en flom med elektrisk signal i hele Qubit matrialet, en samordning i det superledende minne. Minnet om rett eller feil sum gjør at en polar bølge tipper Qubit kollektivet mot ene siden. Matrialet er i vaccum trykk, og under svært lave temperatur. Trolig et Bose Einstein kondensat. Regnestykkets uttrykk inneholder tilsammen 2 reelle tall, og ett 1 imaginært tall. De reelle tallene er ekte bølge signal i Ket 0 (X aksen). Og Ket 1 ( Y aksen ) . Ved å duplisere summen av 2 reelle vektorer inn i det imaginære tallet ( i ) . Lagres summen med W+- spenning i Qubit formatet til senere bruk. Som en hjerne med mange kompass celler. Hvor mange Qubic states kan den huske ?

 

Når Qubit massen ved senere anledning, kommer utfor samme problem sett, som er lik eller nesten lik i spennings forhold til kjent erfaring. Leser programmet og hardware massen optisk eller magnetisk, impulsen og regner bak fram. Siden alle matematiske problem egentlig er løst på forhånd. Da man har definert tallene i deres respektive dimensjon, kan man ingen ny dimensjon oppdrive, annet en det som er forutsatt av problemets første fase av symbol tolking. Er svaret korrekt som 5 er mindre enn 7. Vil en regulær identifiserbar bølge resonere i materien. Er påstanden feil, som 5 er større en 7. Faser harmonien ut og irregulær non konsistent geometri oppstår. Programmet kan kun produsere sin fase sum av hva den har mulighet til å resonnere med sentrale lover som addisjon og multiplikasjon, Pi og gylne snitt. Abiabatic Computer Procramming ACQ bygger på organisk modell med simplifiserte celler. Men matematikkens basis funksjon av 1+1=2 er sann samme om man bytter om tallene, og følger regler ved likhets tegnet. Det medfører en universal Platonisk logikk av super geometri i Quantum Ideal Space.

 

Det er uklart hvordan den tolker elementær partiklene samordning. Behandles de hver for seg eller som en sum av en algoritme. Hvordan intergreres Standard Modellen med elektroner og protoner, ioner og lys interaksjon av forskjellig intensitet. Å generere simulation tensor flux for komponentene i et Proton, må man hvertfall ha 3 vektorer for UUD og en for W+-, og en for Z boson, og en for Elektron -. Det resulterer i er 6-Dimensjonal quantum simltant wave progression og fase interaksjon modell. Det antas at man kan kjøre par 2+2+2 Qubit unit med ACQ 2D Vector for å simulere et Hydrogen atom.

 

Hvor store er molekylære masser som man kan se i "frame by frame, step by sequense"gå gjennom hele problemløsningen. Hardware er bestående av 28 - Qubit, Adiabatic Quantum Computer processors. D-Funk !

D-wave : Wiki

Quantum Day Lecture

Man behøver ikke forstå alt for å nyte underholdningen !