Det Galaktiske Parti : Bølger på Vann

 

Bølger i vann 1 - 2 - 3 - 4

Filosofi om væsker i elektromagnetisk puls : 1 . Når man ser de naturlige symmetriske former i bølgene eksempel 1, at antall klokkebølger angir en logisk form. De opptrer Symmetrisk, supergeometri, hvor store former, som vann passer med atomiske egenskaper i Hydrogenet og Oksygenet, i et gjenkjennelig geometrisk mønster. En dimensjonal harmoni, en energy gateway. DGP foreslår i eksempel 2, en direkte sammenheng med Saturn magnetiske poler, som er åtte 8 - kantet.

 

Ingen vedkjenner dette, men da skal du høre det her. DGP fremmer teori resonerende bølger i solsystemet. Som multi triangulere av interferens av (nuklear) gamma lys, (dust) molekyler med (charge) skiftende elektrisk lading samt (gravity) planetens bevegelse. Samme resonans er ansvarlig for retrograde skydekker og i andre tilfeller retrograde planet rotasjoner. Debatt * . I eksempel 3 synes det å være to roterende resonerende nøytron stjerner, kalt sorte hull som ved å fase sine elektromagnetiske bølger sammen lager en galaktisk konsistent form. Eksempel 1 er som viet vann. Hellig vann, så det ser slik man gjør det ...