Det Galaktiske Parti : Salmonella

 

Salmonella Bacteria

Bakterie som produserer sulfider og kjemisk stoff Hydrogen Sulfid, som vi forbinder med råte og flatus. Den spiser avfall og gjennom anaerobisk, ikke oksygen i den kjemiske prosessen. Bakteriens mage er en fabrikk avfører produkt H2S. Svovel og hydrogen.

Bakterien kan brukes i Bio industrien og lukkede former, men i tilstand av søpplefyllinger og slam enlegg, er det en trussel for grunnvannet.